Вилла гадаа хананд зориулсан байгалийн боржин чулуун хавтан

Клубын гадна хананд зориулсан саарал боржин чулуу

1 хананд зориулсан саарал боржин чулуу
2 хананд зориулсан саарал боржин чулуу
3 хананд зориулсан саарал боржин чулуу

Цагаан сарнай боржингийн нуман боловсруулалтын гадна ханыг барих 

4 боржин хавтан-хана

Вилла чимэглэлийн зориулалттай боржин чулуун хавтан

5 боржин хавтан-хана

Орон сууцны гадна засал чимэглэлийн зориулалттай боржин чулуун хана, шалны хавтан.

6 боржин хавтан-шал
7 боржин хавтан-шал
8 боржин плита-шал

Шалны хучилтын зориулалттай улаан боржин чулуун хавтан

9 боржин хавтан-шал

Шуудангийн цаг: 2021 оны 8-р сарын 13-ны хооронд